Kermia Dasaki Beach

Larnaka - Cyprus

Tel:  + 357 24 644 244, +357 99 344 245